• סחלב בכלי נצרים

סחלב בכלי נצרים

סחלב לבן ענף 1 קלאסי ואצילי, בכלי נצרים אלגנטי או בכלי חרס.מרשים ויפיפה